Công nghệ CNC | Cơ khí Việt Tín


CNC (Computer Numerical Control): là hệ thống máy tiện cơ khí được điều khiển bằng máy tính, được phát triển vào đầu năm 1950 tại phòng thí nghiệm Servomechanism tại học viện MIT. Sự xuất hiện của Công nghệ CNC là một trong những cuộc cách mạng lớn trong sản xuất Công nghiệp nhất là ngành kim loại

Xem thêm: Gia công cơ khí chính xác

Fanpage facebook

Đội ngũ hỗ trợ

Tư vấn

Tư vấn

0793 713 090
Kỹ thuật

Kỹ thuật

0777 562 815
Hỗ trợ

Hỗ trợ

0901 977 936