Gia công, thiết kế bánh răng TO và NHỎ


Thiết kế máy công cụ là một trong những học phần có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về cơ khí nhất là đối với kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy phục vụ các nghành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, điện lực…Công nghiêp chế tạo máy cắt kim loại và thiết bị đóng vai trò then chốt.

Để đáp ứng nhu cầu này, đi đôi với việc nghiên cứu, thiết kế, nâng cấp máy cắt kim loại là việc trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về máy cắt kim loại và trang thiết bị cơ khí hoá cũng như khả năng áp dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được.

Fanpage facebook

Đội ngũ hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

0793 713 090
Bộ phận kinh doanh

Bộ phận kinh doanh

0251 3 68 62 66
Hỗ trợ, tiếp nhận phản hồi

Hỗ trợ, tiếp nhận phản hồi

0777 562 815